Xe máy kiêm... ca nô

Thật độc đáo với chiếc xe máy đa động cơ chạy với tốc độ cao được cả trên cạn lẫn dưới nước.

 
                                                                                                                        Theo VnMedia