Cười vỡ bụng với những màn bắt chước không thành

Bắt chước ảo thuật gia lao vào xe, anh chàng này làm vỡ luôn kính; học đòi đá cầu mà đá suýt gãy chân.

Theo Tri thức trực tuyến

Ảnh cười

Chùm ảnh 'gà khỏa thân' siêu vui nhộn